Privacy Statement Urban Collect

Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 81055285.

1 Alle gegevens die via de applicatiesoftware binnen komen worden in de database van Urban Collect opgeslagen op een in beveiligde Nederlandse server welke is ingericht en beheerd wordt door onze ontwikkelaar. Echter kan Urban Collect niet garanderen dat persoonlijke informatie die wordt opgegeven niet kan worden onderschept door anderen.

 

2 Urban Collect draagt er zorg voor dat het gebruik van de gegevens die zijn opgeslagen geschiedt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke op 25 mei 2018 in Europa van kracht is.

 

3 Urban Collect verwerkt persoonsgegevens van de Gebruiker omdat de Gebruiker gebruikt maakt van onze diensten en/of deze gegevens vrijwillig en niet verplicht door de Gebruiker aan Urban Collect worden verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Urban Collect verwerkt:

– E-mailadres;

– Voor- en achternaam;

– Geslacht;

– Favoriete shopstad.

 

4 Urban Collect verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– om de mogelijkheid te bieden om een account te maken;

– om goederen en diensten af te leveren;

– om contact mee op te nemen om de dienstverlening uit te voeren;

– om te informeren over de wijzigingen betreffende diensten van Urban Collect;

– Geanonimiseerde data aan onze klanten te verstrekken.

 

5 Bij het bezoeken van onze website www.urbancollect.nl kan Urban Collect informatie van de Gebruiker over het gebruik van de website verzamelen door middel van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Urban Collect gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

 

6 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Urban Collect kan echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Urban Collect zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

7 De gegevens en informatie die de Gebruiker aan Urban Collect verstrekt, zal Urban Collect zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Urban Collect neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Urban Collect neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected].

 

8 Urban Collect zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is niet tijdsgebonden, maar afhankelijk van actieve/inactieve gebruikersstatus. Urban Collect bewaart de gegevens zo lang als de gebruiker actief is. Als die gebruiker inactief/verwijderd wordt worden de gegevens ook verwijderd.

 

9 Urban Collect deelt geen gegevens aan derden ten behoeve van commerciële doeleinde. Urban Collect zal deze wel delen als dit is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

10 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Urban Collect gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Urban Collect zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Urban Collect niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Gebruiker niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

 

11 De Gebruiker heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te wijzigingen of te verwijderen. Dit kan de Gebruiker realiseren via zijn persoonlijke instellingen van zijn account. Indien het de Gebruiker niet lukt zijn gegevens te wijzigen kan de Gebruiker contact opnemen met [email protected]. Urban Collect zal op dit verzoek binnen vier weken reageren.

 

12 Indien de Urban Collect gebruiker spaart bij een Urban Collect locatie worden de accountgegevens van de gebruiker gedeeld met de desbetreffende locatie. Mogelijk ontvangt de gebruiker marketing e-mails van de desbetreffende Urban Collect locatie.

 

13 Middels de Urban Collect app kan de gebruiker zich afmelden voor de marketing e-mails. Indien de gebruiker zich afmeldt worden de gegevens door de desbetreffende locatie verwijderd. Deze afspraak dat de gegevens worden verwijderd door de locatie is opgenomen in de voorwaarden die de aangesloten locaties aangaan met Urban Collect.

Registreren

Registreer je nu vrijblijvend bij Urban Collect en download onze GRATIS app! Start met het verzamelen van credits en kom in aanmerking voor leuke rewards.